Aanvullende algemene voorwaarden Breda Live naar aanleiding van het Coronavirus

Algemeen

Deze regeling is gebaseerd op de globale overeenkomst tussen ACM, consumentenbond en industrie over restituties en vouchers voor evenementen die zijn verplaatst, dan wel zijn afgelast, als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus. Deze overeenkomst is hier terug te lezen: https://www.bewaarjeticket.nl/regeling/

Deze voorwaarden zien uitsluitend op de verkoop van tickets die toegang bieden tot het evenement Breda Live 2020 van Breda Live aan de houder van (een) ticket(s) (hierna: “Klant”). 

De gemaakte keuze door de Klant is bindend en van toepassing op alle tickets in de order. De keuze van de Klant vervangt c.q. wijzigt de bestaande overeenkomst tussen Breda Live en de Klant. 

Artikel 1: Tickets blijven geldig in 2022

Breda Live 2020 en 2021 zijn afgelast als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus.  De tickets voor Breda Live 2020 blijven geldig voor de editie van 2022. De klant hoeft hier geen extra actie voor te ondernemen. De bestaande overeenkomst blijft geldig.

Artikel 2: Indien de Klant voor een volledige donatie kiest

Breda Live 2020 en 2021 zijn afgelast als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus. De Klant kan kiezen om de betaalde ticketgelden voor de toegang tot een evenement van Breda Live om te zetten naar een gift aan Breda Live. 

De bestaande overeenkomst tussen Breda Live en de Klant betreffende de originele order, wordt door deze keuze ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele order geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat het restitutiebedrag waar de Klant door de annulering van zijn originele order oorspronkelijk recht op heeft, wordt omgezet in een gift aan Breda Live. Hierdoor bestaan er geen verdere (wederzijdse) verplichtingen meer tussen Breda Live en de Klant. 

Artikel 3: Indien de Klant voor terugbetaling kiest

Breda Live 2020 en 2021 zijn afgelast als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus. De Klant kan voor 5 juni 2021 kenbaar maken aan Breda Live dat hij/zij tickets niet wil gebruiken als entreeticket voor Breda Live 2022. De Klant kan kiezen voor een refund (terugbetaling).

De bestaande overeenkomst tussen Breda Live en de Klant betreffende de originele order, wordt daarmee ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele order geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende Evenement vervalt. Daartegenover staat dat de Klant recht heeft op de terugbetaling van de oorspronkelijke ticketprijs en servicekosten in geld door Breda Live.

De terugbetaling van de oorspronkelijke ticketprijs en servicekosten zal plaatsvinden via dezelfde betaalwijze als waarmee de originele aankoop is gedaan.

De terugbetaling vindt uiterlijk plaats voor eind augustus 2021.

Indien gekozen wordt voor een gedeeltelijke donatie zal het refund bedrag verminderd worden met het bedrag dat resulteert uit het gedoneerde percentage van het oorspronkelijke refund bedrag zoals aangegeven door de Klant. Bijvoorbeeld: bij 50% donatie op het oorspronkelijke refund bedrag van 100 EUR zal er 50 EUR worden terugbetaald aan de Klant.