Huisregels Breda Live

  • De minimale leeftijd om toegang te krijgen tot Breda Live is 18 jaar. Bij het niet
  kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs kan de toegang tot het terrein
  worden ontzegd.
  • U wordt bij entree gefouilleerd. Ook op het evenemententerrein kunt u
  gefouilleerd worden.
  • Het is verboden zaken mee te nemen als : drink- en etenswaren, glaswerk,
  plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens, gevaarlijke voorwerpen, parfum, deodorant
  en overige spuitbussen of- flessen, paraplu’s, stoelen en krukjes e.d, verdovende
  middelen, drugs en dieren.
  • Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van Breda Live
  professionele audio-, foto- en of video opnamen te maken.
  • (Semi-) professionele fotocamera’s zijn zonder schriftelijke toestemming van
  Breda Live verboden op het terrein, waaronder wordt verstaan camera’s
  met verwisselbare lenzen.
  • Het is verboden om zonder toestemming van Breda Live goederen te
  verhandelen, te flyeren, te sampelen of andere zaken te verspreiden op en
  rondom het terrein van Breda Live. Bij overtreding van deze regel, worden
  eventuele schoonmaakkosten in rekening gebracht.
  • Handel in en / of gebruik van (soft en /of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij
  overtreding wordt de politie gealarmeerd.
  • Mocht een bezoeker toch één of meer van bovengenoemde niet-toegestane
  voorwerpen bij zich dragen wordt dit zonder dat dit retour gevraagd kan worden in
  beslag genomen.
  • Bezoekers met voetbalshirts, motorclub colors en/of kleding met nationalistische
  tekens of uitingen worden geweigerd.
  • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement
  geschiedt op eigen risico van de bezoeker. Breda Live is niet aansprakelijk
  voor schade als gevolg van het bijwonen van het evenement ( inclusief persoonlijk
  letsel, verlies en/of beschadiging van goederen).
  • Op het terrein is camera toezicht en kunnen bezoekers gefilmd worden. Bij
  betreden van het terrein gaat de bezoeker hiermee akkoord.
  • Bezoekers stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers
  en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
  • Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen
  van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij
  het evenement.
  • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
  • Bij betreding van het terrein gelden de algemene voorwaarden van Breda Live. Deze zijn hier te vinden.
  • Hoewel wij ons houden aan het gehoorconvenant wordt op het evenement
  meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Wij aanvaarden geen enkele
  aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan.
  Wij verkopen tegen een redelijk tarief goedgekeurde gehoorbescherming.